Godsfinka SJ littera G1 8423

Vagnen av 1884 års modell tillverkades av Kockums i Malmö 1888. Den kompletterades senare med 1892 års utrustning för transport av manskap och hästar, 40 man eller åtta häs­tar. Vagnen omlittererades till Gmh under 1920-talet. Vagnen är upprustad till det skick den hade på 1890-talet. Den är försedd med en halv manskapsutrustning i ena vagnshalvan och med hästutrustningen i arbetsläge i den andra halvan. Vagnen kom till MBV 1985. Renoveringen utfördes vintern 1988/89.