Flatvagn SJ littera Os 8188

Från och med 1898 levererades en kraftigare typ timmervagnar med litt NN3 till SJ. Även dessa vagnar kom under 1920-talet att förses med plåtlämmar. Vår vagn levererades från Helsingborgs Mek V 1908 till Bergslagernas Järnvägsbolag, BJ med nr 4886.I samband med förstatligandet 1945 överfördes vagnen till SJ. Den placerades då i den utgångna nummerserien under 10 000.Till MBV kom vagnen 1984.

Fordon:

Fordonsgrupp: