Flatvagn SJ littera Om 9211

Under år 1884 erhöll SJ sina första timmervagnar littera NN med släta golv och rörstolpar. Dessa vagnar kom under 1920-talet att byggas om och förses med plåtlämmar längs långsidor och gavlar. Omlitterering till Om skedde. Vår vagn levererades 1884 av Atlas verkstäder i Stockholm. Den kom till MBV 1984. Renovering skedde under hösten 1987.

Fordon:

Fordonsgrupp: