Flatvagn SJ littera Oe 88193

Inom UIC skedde ett omfattande standardiseringsarbete efter kriget. Den här svenska vagnstypen ingick icke i Europastandarden. För att erhålla anslutning till gällande standard ritades vagnen av SJ med de konstruktionselement som hade standardiserats. Vagnen tillverkades 1961 vid ASJ i Falun. Till MBV kom vagnen 1987.

Fordon:

Fordonsgrupp: