Flatvagn SJ littera O 76506

Under mitten av 1930-talet utvecklades denna standardtyp vid SJ efter erfarenheter från Or vagnen.Leveranser i stor skala kom igång 1935 varvid beslut om slopning av de äldre Om-vagnarna fattades.Vagnen är tillverkad 1943 vid Vagn och maskinfabriken i Falun .Den levererades ursprungligen till HNJ med nr1788.Den övertogs av SJ i samband med förstatligandet.Till MBV kom vagnen 1984.

Fordon:

Fordonsgrupp: