Utvecklingskedjor och pärlband hos Norrbottens Järnvägsmuseum

Museifordonen hos Norrbottens Järnvägsmuseum presenteras i utvecklingskedjor eller pärlband, (String of pearls). Varje band/string består av ett slags fordon och typens utveckling under ca 100 år. Andra band visar en funktion sammansatt av flera olika typer av fordon som bildar en verksam funktionell enhet, t.ex ett montagetåg för den elektriska kontaktledningen eller ett omformartåg för matning av banström. Andra liknande funktioner är t.ex snöröjning.
Här presenterar Norrbottens Järnvägsmuseum sina pärlband i numreradordning och med alla fordon som ingår i respektive band/string i numreradordning.
Presentationen av respektive fordon sker under menyval Fordon med en typskiss av museifordonet jämte en beskrivande text. För närvarande presenterar vi 15 pärlband.

Våra 15 olika pärlband, (String of Pearls) är:

    String 01. Malmvagnar
    String 02. Täckta godsvagnar G, H, L och T
    String 03. Öppna godsvagnar O, K och L
    String 04. Vagnar för lätt massgods E, F och L
    String 05. Övriga godsvagnar
    String 06. Montagetåg för banelektrifiering
    String 07. Omformartåg
    String 08. Servicefordon för kontaktledning
    String 09. Bärgningståg
    String 10. Övriga tjänstefordon
    String 11. Snöröjningsfordon
    String 12. Militära järnvägsfordon
    String 13. Ånglok
    String 14. Elektrolok
    String 15. Förbränningsmotorlok

    
String 01. Malmvagnar

    GäLLIVAREBANAN STAX 11 ton
    01:01     F5 25401         S&NJ 7         Smörjarfinka
    01:02     Maä 12535       S&NJ 350      Sveriges Järnvägsmuseum Gävle
    01:03     Maä 12535       S&NJ 423      Freja x  NBJ Psö 362   Påbyggnad 1894
    01:04     Maä 12499       S&NJ 382      Freja Y  NBJ Psö 361   Påbyggn II 19?
    01:05     Maä 12476       S&NJ 364      TGOJ M1 8117           Ombyggd 1950
    01;06     Maä 12584       S&NJ 473      Stora korgen
    01:07     Mam                SJ 1894        Replic

    RIKSGRÄNSBANAN STAX 16 ton
    01:08     M2 15389         SJ 1900 års        3-axlad broms    Luleå stationspark    
    01:09     M2 15491         SJ 1902 års        Påbyggd
    01:10     M2 15924         LKAB 1903 års   3-axlad broms    Ren.objekt
    01:11     M2 15924         SJ 1908 års        Standardmodell

    1950 ÅRS STAX 18 ton
    01:12     Mas 105092      Falukorg
    01:13     Mas 34525        Ombyggd    Notviken korg
    01:14     Udp 901 7391    Pelletskrage    

    TESTVAGNAR FÖR STAX 25 ton
    01:15     Mar 106743       1957 års provvagn 3-axlig
    01:16     Mb 106745        1957 års lådvagn för vagnvändare
    01:17     Mb 106746        1958 års provvagn

    STAX 25 ton DRIFTVAGNAR
    01:18     Uad 931 0361
    01:19     Uadp 921 1609-1
    01:20     Uadh 921 0535-9   Påbyggd Uad för pellets
    01:21     Uadk                    Modifierad Uad för pellets
                                    
    LKAB UTVECKLINGSVAGNAR
    01:22     Uaoo 923     1000   Bottentömmande malmvagn
    01:23     Uapp 924     1004   Stofttät lastning och lossning av apatit

    DOMNARVETS SPECIALMALMVAGN FÖR VÅT SVAVELHALTIG SLIG  Stråssa- DJ
    01:24     Uads 931 0135
    
    LKAB PROVVAGNAR FÖR STAX 30 TON
    01:25     Ua        "Vågvagnen"
    01:26     Ua        Sydafrika

    LKAB DRIFTVAGNAR FÖR STAX 30 TON
    01:27     Foo50

    LKAB PROVVAGNAR FÖR STAX 32,5 TON
    01:28      F Xyz 123
                            

String 02. Täckta godsvagnar    G, H, L och T

    1800-TALETS VAGNAR, 1884 års
    02:01     G1 8473        SJ 1885 års, utan broms. 1892 utförande med handbroms

    1800-TALETS VAGNAR, 1893 års
    02:02     G3 18720      SJ 1898 års, utan broms
    02:03     G3 18778      SJ 1898 års, med kup‚ och handbroms.
    02:04     G3 27850      SJ 1898 års, med kur, hand- vacum- tryckl. broms
    02:05     G3 24520      SJ 1898 års, demonterad bromskup‚, tryckluftbroms

    STANDARD VAGNAR 1927, 1934
    02:06     Grh 31704      SJ 1927 års
    02:07     G 37257         SJ standard 1935

    HELSVETSAD TYSK STANDARD VAGN
    02:08     Gu 42709     Tysk standard lev 1943. Helsvetsad

    UIC STANDARD HELSVETSADE VAGNAR
    02:09     Ge 47392
    02:10     Gre 51134
    02:11     Hbis 225 0689     Öppningsbara sidoväggar    
    02:12     Tbis 571 5451     Öppningsbara sidoväggar och tak

    CONTAINERVAGNAR
    02:13    Lgjs-t 440 4803-0

String 03. Öppna godsvagnar O, K och L

    1886 års
    03:01     Om 9211      1886 års

    1898 års STANDARD
    03:02     Os 8188      1898 års, f.d BJ 4886
    03:03     Or 29074     1912 års

    1834 års STANDARD O
    03:04     O 76506       SJ standardvagn från 1934
    03:05     Ob               SJ standardvagn från 1934, 4-axlig, Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle

    HELSVETSADE VAGNAR
    03:06     BJ Ou 3915     Tyska standard lev 1944. helsvetsad
    03:07     NBJ Ou 913     ASJF 1945 helsvetsad av pressade profiler, NBVJ Nora

    EFTERKRIGS KONSTRUKTIONER
    03:08     Oam               1949 3-axlad för trp av stridsfordon
    03:09     Ou 80948         utvecklad Standard O 1951
    03:10     Obu/Rs            1959 Avsedd för timmer och containers
    03:11     Oe 88193         1959-1962
    
    UIC STANDARD
    03:12     Ore/Kbs 333 0965    1962-
    03:13     Os 370 3322            1966-68, 1972-79
    03:14     Os-w  370 4128        1974-
    03:15     Kbps 235 3768         1974-

    TIMMER VAGN
    03:16     Lp 402 9749

String 04. Vagnar för lätt massgods E, F och L

    04:01     Lsgu 1156
    04:02     Lrg 23729
    04:03     Fb-u 601 8849
    04:04     Ibr/Eamo 598 0233

String 05. Övriga godsvagnar

    05:01     O 73213         Skidvagn
    05:02     Q12 502682    Helsvetsad, Sv patent

String 06. Montagetåg för banelektrifiering

    06:01     E2 1329,              Qvislingen, (även Öd 450 eller Diesellok användes)
    06:02     Qgly 945 0873,     Gsh 31382, Trumvagn
    06:03     Qbk 945 4074,      Or 23687, Upplagsvagn för trådtrummor
    06:04     Qgby 945 0861,    Ge 45662, Tråduppläggare
    06:05     Qbl 945 0787,       Gs 31354, Förråds o montagevegn
    06:06     Brv 277, Fd Lekj    G1, Förråds o montagevagn

    Till montagetatågen hörde även köksvagn, matsalsvagn och manskapsvagnar.
    Dessa parkerades vid den station som var närmast montageplatsen.
    Namnet Qvisslingen kommer från tiden loket var utlånat av SJ till NSB Narvik under WW II.

String 07. Omformartåg

    07:01     Q26 1             Transformatorvagn
    07:02     Q31 13            Ställverksvagn
    07:03     Q25 22            Instrumentvagn
    07:04     Q24 22            Omformarvagn

String 08. Servicefordon för kontaktledning

    REVISIONSVAGNAR
    08:01     Q13 2             Elrevisionsvagn, Självgående motordrift
    08:02     Q13 5             Elrevisionsvagn, Självgående med el och accudrift
    08:03     Q13 34           Elrevisionsvagn, Dras med acculok

    08:04     ADM 4112,     Rälsbil för ledn.underhåll
    08:05     Qgly 0013.      Kran och tråduppläggare

String 09. Bärgningståg

    09:01     Qan 986 0012         Kranvagn, ångdriven
    09:02     Qgc 946 0116         Följevagn
    09:03     Qgo 945 0781         Verkstadsvagn
    09:04     Qld 945 0781          Rastvagn

String 10. Övriga tjänstefordon

    10:01     Qbe 945 3621,     Grusvagn ombyggd från Mas 15724 1902 års
    10:02     Bgv 31                 Kranvagn för hjulbyten

String 11. Snöröjningsfordon

    PLOGAR
    11:01     Qcå 945 0431,      Vingplog
    11:02     Qcl 945 0325,       Spårrensare
    11:03     Qca 945 0151,      Imakare

    SNÖSLUNGOR
    11:04     Qcn 985 0015,      Elsnöslunga  A-3
    11:05     Qco 985 0025,      Dieselsnöslunga  A-6
    11:06                                Motorslunga Typ Ånge

String 12. Militära järnvägsfordon

    12:01     G1 8423,        1884 års med 1892 års trupp.trp vagn
    12:02     Tt Krv 2 ,         Kraftvag för tvättåg
    12:03     Samp-v,          Stridsvagnstrp.vagn med upplastad strv S.

String 13. Ånglok

    13:01     Ma 779         1902 SJ första malmtågslok Våtånga, kompaund  
    13:02     N 1129         1902 SJ växlingslok för Malmbanan Våtånga, ombyggd med överhettning
    13:03     E2 1436        Lätt gods- o persontågslok Överhettning       
    13:04     B 1147          Tungt persontågslok o snabba godståg Överhettning
    13:05     Fo3 25714     1926 ŏngvärmevagn för resandetåg

String 14. Elektrolok

    14:01     Z 31                 Lån från Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle
    14:02     Oa 1-2
    14:03     Pa 27                Lån från Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle
    14:04     Du2 444
    14;05     Öd 450
    14:06     Hg2 780             Lån från Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle
    14:07     Ud 868
    14:08     El 12 2213-2215
    14:09     Dm3 976-977-978

    ELVÄRMEVAGN
    14:10     F2e 25911    Elvärmevagn

String 15. Förbränningsmotorlok

    DIESELELEKTRISK DRIFT
    15:02     V1 3                Koppelstång. Dieselelektrisk. 1935

    15:03     Z 71                Kedja. Dieselmekanisk. 1930
    15:05     Z3 280             Kedja. Dieselhydraulisk. 1953
    15:07     Z64 392           Koppelstång. Dieselhydraulisk. 1953

    INDUSTRILOK
    15:08     NJA 7              Koppelstång 1951
    15:09     NJA 12            Kuggväxel. Dieselhydraulisk. 1967

    RÄLSBUSSAR
    15:10     Yd 332            Dieselmekanisk. 1936

 

Läs mer om
Våra fordon och fordonstyper