Tidigare utställningar och aktiviteter

Information om tidigare utställningar hos Norrbottens Järnvägsmuseum.
Frågor kontakta
Kansliet, Norrbottens Järnvägsmuseum
Telefonnummer: 0920-25 00 16
E-post: norrbotens.jarnvagsmuseum@telia.com
 

Tidigare utställningar hos Norrbottens Järnvägsmuseum

 2014

 

Utställning 2014 "Tåget i kriget" och "Tåget som krigsmaskin"
Kulturarvsdagen med ryssarna i Karlshäll
Kulturarvsdagen 2014, Ryska krigsfångarna i Karlshäll
 2015 Utställning 2015, Eltåget 100år
 2016 Utställning 2016, Norrbottens gränsstationer
2017 Bruksorten Karlsvik med Karlshäll
2019 Sunderbystation och Renen och tåget
2020 Dm3-lokets 60-årsfirande