Svartöns ställverksbyggnad

I Luleå har det under åren funnits tre ställverk. Det tredje byggdes 1914 vid malmbangården på Svartön. Den undre våningen var av tegel, den övre av trä.
Malmbanans vänner lyckades rädda ställverket undan förgängelsen och det kunde per pråm flyttas till Karlsvik och museet 1994-10-28. Byggnaden är inte helt återställd, men kommer så småningom att få ett mekaniskt ställverk inmonterat.