Dagerbäckens banvaktstuga

Från Degerbäcken vid Norra Stambanan (mellan Boden och Älvsbyn) kommer denna banvaktsstuga, byggd ca 1900.

Den representerar den ursprungliga banvaktsstugan om ett rum och kök. Från 1912 blev byggnormen 2 rum och kök.

Norrbottens Järnvägsmuseum fick denna banvaktsstuga i slutet av 1996.