Godsfinka SJ littera Ge 47392

Efter kriget påbörjades ett standardise­ringsarbete i UIC regi för att skapa enhet­liga vagnstyper i Europa. På detta sätt skul­le samtrafik och underhåll underlättas län­derna emellan. Det första resultatet av detta arbete var denna något korta godsfinka. I det nya litterasystemet kom den senare att kallas Gs. Vagnen är tillverkad 1957 av Kalmar Verkstad. Den kom till MBV 1982 och renoverades 1994.

Fordonsgrupp: