Godsfinka SJ littera G 37257

Under 1930-talet utvecklades ett an­tal standardtyper av godsvagnar vid SJ. Standard G är en utveckling av den ti­digare Grh-vagnen. Bl a fick den stör­re hjulbas, 8,1 m., som tillät 90 km/h som började vara normalhastighet för fjärrgodstägen. Vagnen fick handbroms högt placerad på gaveln, tillgänglig från en plattform. Vagnen är tillverkad 1936 vid Vagn- & Maskinfabriken i Falun. Den kom till MBV 1988 och renoverades 1992/95.

Fordonsgrupp: