Resgodsvagn SJ FV2 55180

På 1950-talet beställde SJ en ny serie av tvåaxliga resgodsvagnar littera F5a.
De hade många likheter med den tidigare typen F5 (FV1) men fick en helsvetsad vagnskorg och hade bara en öppen plattform i ena änden.
Sju vagnar byggdes om 1956 genom att den öppna plattformen byggdes in. Litterat på dessa vagnar ändrades till F5b. 1970 littererades Fo5a och Fo5b om till FV2 respektive FV3.
Vagnarnas maxhastighet var 100 km/h eftersom de var tvåaxliga. Den normala hastigheten för boggievagnar byggda vid samma tid var 130 km/h.
FV3-vagnarna slopades redan i början av 1970-talet. De sista FV2-vagnarna togs ur trafik 1989.

Foto: Jan Bergsten, Karlsvik 2007-09-12

Fordon: