B1K 4925

B1 var en salongsvagn som ingick i leveransen av 1960-talets vagngeneration. Den innebar en klar förbättring i komforten för andraklassresenärerna. B1 är en ren andraklass salongsvagn med tre salonger. Tilläggslitterat K innebär att vagnen var anpassad för trafik till Danmark när det gäller värmesystem. Sju sådana K-vagnar levererades.

Salongen var luftig och stolarna hade ställbara ryggstöd. Vagntypen tillverkades av Kalmar verkstad AB åren 1960-68. Åren 1985-89 asbestsanerades B1-vagnarna. De fick också en uppfräschning av inredningen, högtalarwe och inbyggda slutsignaler.

B1-vagnarna började slopas 2004 och de sista vagnarna togs ur reguljär SJ-trafik i januari 2006. B1K 4925 har övertagits från föreningen Ostkustbanans vänner i Sundsvall.

Tekniska data:

Typ: Sittvagn 2 kl
Längd: 24,1 m
Hastighet: 160 km/h
Antal sittplatser: 62
Tillverkare: Kalmar Verkstads AB
Byggår: 1960-1968
Byggt antal: 100
Ursprunglig nummerserie: 4731-4740, 4811-4830, 4888-4927, 5096-5115, 5156-5165
Tillhörde: SJ

Fordon: