AB3 4881

Serien av sextiotalsvagnar littera A2B1 och B5 kompletterades med två kombinerade första- och andraklassvagnar, AB2 och AB3. Totalt 78 AB3-vagnar tillverkades av AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping.

AB3-vagnen fick en kombination av A2:s kupéer och B1:s salonger. Förstaklassutrymmet består förutom av två kupéer också av en liten salong med två fristående fåtöljer. Från början var fåtöljerna flyttbara men är numera fasta. Andraklassavdelningen består av en tvådelad salong.

Åren 1989-1991 asbestsanerades kvarvarande AB3-vagnar och inredningen fräschades upp. De fick också högtalare och inbyggda slutsignaler.

Flera vagnar omklassades under 1990-talet till rena andraklassvagnar, B13.

Under 2004 började SJ slopa sina 60-talsvagnar i allt större skala och i januari 2006 ställdes de sista vagnarna av. De flesta av AB3-vagnarna skrotades men ett par hittade nya ägare. Vår vagn kommer närmast från föreningen Ostkustbanans vänner i Sundsvall.

Foto: Jan Bergsten

Tekniska data:

Längd: 24,1 m
Största hastighet: 160 km/h
Antal sittplatser: 20 (1 klass), 32 (2 klass)
Tillverkare: AB Svenska Järnvägsverkstäderna
Byggår: 1961-64
Byggt antal: 78
Ursprunglig nummerserie: 4786-4810, 4863-4887, 4948-4967, 5058-5065
Tillhörde: SJ

Fordon: