Museifordon

Här presenterar Norrbottens Järnvägsmuseum sina museifordon. Norrbottens Järnvägsmuseum delar in sina fordonen i två olika kategorier museifordon och driftfordon.
Museifordonen presenteras i utvecklingskedjor eller pärlband. Varje band består av ett slags fordon och typens utveckling under ca 100 år. Andra band visar en funktion sammansatt av flera olika typer av fordon som bildar en verksam funktionell enhet, t.ex ett montagetåg för den elektriska kontaktledningen eller ett omformartåg för matning av banström. Andra liknande funktioner är t.ex snöröjning. Presentationen sker med foto och typskiss av museifordonet jämte en beskrivande text. För närvarande presenterar vi 15 pärlband.
Förutom våra museifordon har vi även våra driftfordon som används vid våra researrangemang, dessa fordon presenteras utan inbördes ordning i respektive kategori. En del av våra fordon är både ett museifordon och ett driftfordon. Är du intresserad av alla våra fordon välj Alla fordon i Fordonsmenyn och på motsvarande sätt välj Driftfordon i Fordonsmenyn om du enbart är intresserad av våra driftfordon, (om ett fordon är både drift och museifordon presenteras fordonet i båda kategorierna).

Läs mer om
Våra fordon och fordonstyper
Våra utvecklingskedjor och pärlband
Bläddra igenom listan med alla fordon eller välj det eller de pärlband som du är mest intresserad av genom att klicka i rutan för den typen och klicka på Filter knappen. Du kan även klicka på en bild för se den i större format eller klicka på namnet på fordonet för att läsa mer information om fordonet.

När Dm3-loket kom på 1960-talet var det världens starkaste elektriska lok. Den styrkan...
ingen grupp
Efter andra världskriget förväntades en 50-procentig produktionsökning vid gruvorna i...
ingen grupp
Under 1940-talet dominerade ångloken på rangerbangårdarna. Hamnspår och industrispår hade...
ingen grupp
På 1920-talet var hästar fortfarande vanliga som dragkraft vid växling, speciellt vid...
ingen grupp
På 1950-talet levererade tyska Deutz tio lokomotorer till SJ. Litterat på dessa var först...
ingen grupp
Ingenjörerna vid SJ gillade kraftöverföring från motorn via stänger till drivhjulen. Det...
ingen grupp
1952. levererade Motala Verkstad med tillverkningsnummer 982-984 tre look till NJA. De...
ingen grupp
När dåvarande Norrbottens Järnverk, NJA, byggde masugn 2 behövdes starkare lok för att...
ingen grupp
Rälsbussen föddes 1932 då Hilding Carlssons mekaniska verkstad i Umeå fick en beställning...
ingen grupp
Detta är den enda personvagn som Sveriges & Norges Järnväg hade i drift (ytterligare...
Dieselhydrauliskt boggilok drivande på alla axlar. Tillverkat av Hägglunds och söner AB...
ingen grupp
Serien av sextiotalsvagnar littera A2, B1 och B5 kompletterades med två kombinerade...
B1 var en salongsvagn som ingick i leveransen av 1960-talets vagngeneration. Den innebar...
I serien sextiotalsvagnar fanns också littera B5 med både salong och kupéer. Några av...
SJ började därför i mitten av 1940-talet titta på boggierälsbussar helt i stål och kom...
ingen grupp

Pages