Museifordon

Här presenterar Norrbottens Järnvägsmuseum sina museifordon. Norrbottens Järnvägsmuseum delar in sina fordonen i två olika kategorier museifordon och driftfordon.
Museifordonen presenteras i utvecklingskedjor eller pärlband. Varje band består av ett slags fordon och typens utveckling under ca 100 år. Andra band visar en funktion sammansatt av flera olika typer av fordon som bildar en verksam funktionell enhet, t.ex ett montagetåg för den elektriska kontaktledningen eller ett omformartåg för matning av banström. Andra liknande funktioner är t.ex snöröjning. Presentationen sker med foto och typskiss av museifordonet jämte en beskrivande text. För närvarande presenterar vi 15 pärlband.
Förutom våra museifordon har vi även våra driftfordon som används vid våra researrangemang, dessa fordon presenteras utan inbördes ordning i respektive kategori. En del av våra fordon är både ett museifordon och ett driftfordon. Är du intresserad av alla våra fordon välj Alla fordon i Fordonsmenyn och på motsvarande sätt välj Driftfordon i Fordonsmenyn om du enbart är intresserad av våra driftfordon, (om ett fordon är både drift och museifordon presenteras fordonet i båda kategorierna).

Läs mer om
Våra fordon och fordonstyper
Våra utvecklingskedjor och pärlband
Bläddra igenom listan med alla fordon eller välj det eller de pärlband som du är mest intresserad av genom att klicka i rutan för den typen och klicka på Filter knappen. Du kan även klicka på en bild för se den i större format eller klicka på namnet på fordonet för att läsa mer information om fordonet.

Text Kommer!
ingen grupp
Text Kommer!
Text Kommer!
Text Kommer!
Ångdrivna kranen SJ A3 tillverkade av Krupp-Ardelt 1956. Den användes vid bärgning av...
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Qbe
Malmvagn av typ Mas som byggts om till grusvagn. Tredje axel borttagen och ger plats för...
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
För att ploga undan större snömassor användes vingplogar, som kopplades framför lok. De...
ingen grupp
Spårrensaren var i många år järnvägens vanligaste snöröjningsfordon. Det var en vagn...
ingen grupp
Detta ovanliga fordon kopplas sist i ett snöröjningståg och plogar in snö från sidorna in...
ingen grupp
När Malmbanan elektrifierades anskaffades två elektriskt drivna snöslungor. De saknade...
ingen grupp
Vid SJ har funnits ångdrivna, eldrivna och dieselmotordrivna. Förutom elslungan A-3 har...
ingen grupp
Vagnen av 1884 års modell tillverkades av Kockums i Malmö 1888. Den kompletterades senare...
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Inför byggandet av Malmbanans norra avsnitt, Kiruna-Riksgränsen stod det klart att SJ:s...
ingen grupp
För malmtågsväxlingen krävdes det starka växlingslok. Det behövdes också lok för att...
ingen grupp
E-loket byggdes för Norrlandstrafiken, ett lätt lok med lågt axeltryck som skulle fara...
ingen grupp
B-loket var så bra att det 34 år efter att första loket levererats till SJ 1909, köptes...
ingen grupp
Under ånglokstiden värmdes persontågen med ånga från loket. När stambanorna...
ingen grupp
Det här är det allra första svenska elektriska lokomotivet. Detbyggdes av Asea som...
ingen grupp
Tänk er en bil där drivhjulen är direkt kopplade till motorns vevaxel. Ingen växellåda,...
ingen grupp
År 1923 beställde Statens Järnvägar 50 ellok inför elektrifi eringen av stambanorna i...
ingen grupp
När SJ under 1930-talet började elektrifiera även mindre sidobanor med lägre standard än...
ingen grupp
När stambanorna elektrifierades beställdes de första elektriska växelloken, littera U som...
ingen grupp

Pages