Museifordon

Här presenterar Norrbottens Järnvägsmuseum sina museifordon. Norrbottens Järnvägsmuseum delar in sina fordonen i två olika kategorier museifordon och driftfordon.
Museifordonen presenteras i utvecklingskedjor eller pärlband. Varje band består av ett slags fordon och typens utveckling under ca 100 år. Andra band visar en funktion sammansatt av flera olika typer av fordon som bildar en verksam funktionell enhet, t.ex ett montagetåg för den elektriska kontaktledningen eller ett omformartåg för matning av banström. Andra liknande funktioner är t.ex snöröjning. Presentationen sker med foto och typskiss av museifordonet jämte en beskrivande text. För närvarande presenterar vi 15 pärlband.
Förutom våra museifordon har vi även våra driftfordon som används vid våra researrangemang, dessa fordon presenteras utan inbördes ordning i respektive kategori. En del av våra fordon är både ett museifordon och ett driftfordon. Är du intresserad av alla våra fordon välj Alla fordon i Fordonsmenyn och på motsvarande sätt välj Driftfordon i Fordonsmenyn om du enbart är intresserad av våra driftfordon, (om ett fordon är både drift och museifordon presenteras fordonet i båda kategorierna).

Läs mer om
Våra fordon och fordonstyper
Våra utvecklingskedjor och pärlband
Bläddra igenom listan med alla fordon eller välj det eller de pärlband som du är mest intresserad av genom att klicka i rutan för den typen och klicka på Filter knappen. Du kan även klicka på en bild för se den i större format eller klicka på namnet på fordonet för att läsa mer information om fordonet.

Den sista genuina godsfinkan vid SJ kom att bli denna UIC­typ. Vagnen tillverkades i 4000...
Vagnar med helt öppningsta­ra väggar i form av skjutportar utvecklades för att möjliggöra...
För att även kunna lasta slut­na vagnar uppifrån utvecklades vagnar med skjutbara takhal...
Under år 1884 erhöll SJ sina första timmervagnar littera NN med släta golv och rörstolpar...
Från och med 1898 levererades en kraftigare typ timmervagnar med litt NN3 till SJ. Även...
Under 1912 började leveranserna av en ännu större typ av timmervagnar litt NN4 till SJ....
Under mitten av 1930-talet utvecklades denna standardtyp vid SJ efter erfarenheter från...
Under 1950-talet levererades en moderniserad standard O.Den hade svetsat underrede samt...
Inom UIC skedde ett omfattande standardiseringsarbete efter kriget. Den här svenska...
Text Kommer!
Text Kommer!
Text Kommer!
Text Kommer!
ingen grupp
Text Kommer!
Vagn för transport av träflis.
ingen grupp
1978 bildades SSAB när Domnarvet slogs ihop med Oxelösund järnverk och Norrbottens...
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Christian Ohlsson fick 1940 patent på en tankvagnskonstruktion utan egentligt underrede....
ingen grupp
Järnvägarna elektrifierades och knuffade undan ångloken, men det fanns spårområden där...
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp
Text Kommer!
ingen grupp

Pages