Personvagnar med Stålkorg

AB3 4881

Serien av sextiotalsvagnar littera A2B1 och B5 kompletterades med två kombinerade första- och andraklassvagnar, 

Resgodsvagn SJ FV2 55180

På 1950-talet beställde SJ en ny serie av tvåaxliga resgodsvagnar littera F5a.
De hade många likheter med den tidigare typen F5 (FV1) men fick en helsvetsad vagnskorg och hade bara en öppen plattform i ena änden.
Sju vagnar byggdes om 1956 genom att den öppna plattformen byggdes in. Litterat på dessa vagnar ändrades till F5b. 1970 littererades Fo5a och Fo5b om till FV2 respektive FV3.
Vagnarnas maxhastighet var 100 km/h eftersom de var tvåaxliga. Den normala hastigheten för boggievagnar byggda vid samma tid var 130 km/h.

Personvagn SJ B1 4910

Den första B1-vagnen levererades 1960 och innebar en klar förbättring för andraklass-resenärerna.
Vagnarna hade en luftig salongsinredning och stolarna hade ställbara ryggstöd. Ett strömlinjeformat utseende med insvängda gavelpartier bidrog till att skapa ett modernt intryck.
Totalt hundra vagnar levererades och B1 blev en av de vanligaste andraklassvagnarna. SJ tog sina sista B1-vagnar ur trafi k i januari 2006.
Vår vagn är anpassad för lasarettståg i krigstid.

Foto: Jan Bergsten

Pages