Alla fordon

Här presenterar Norrbottens Järnvägsmuseum alla sina fordon. Norrbottens Järnvägsmuseum delar in sina fordonen i två olika kategorier museifordon och driftfordon.
Museifordonen presenteras i utvecklingskedjor eller pärlband. Varje band består av ett slags fordon och typens utveckling under ca 100 år. Andra band visar en funktion sammansatt av flera olika typer av fordon som bildar en verksam funktionell enhet, t.ex ett montagetåg för den elektriska kontaktledningen eller ett omformartåg för matning av banström. Andra liknande funktioner är t.ex snöröjning. Presentationen sker med foto och typskiss av museifordonet jämte en beskrivande text. För närvarande presenterar vi 15 pärlband.
Förutom våra museifordon har vi även våra driftfordon som används vid våra researrangemang, dessa fordon presenteras utan inbördes ordning i respektive kategori. En del av våra fordon är både ett museifordon och ett driftfordon.
Är du enbart intresserad av våra museifordon välj Museifordon i Fordonsmenyn och på motsvarande sätt välj Driftfordon i Fordonsmenyn om du enbart är intresserad av våra driftfordon, (om ett fordon är både drift och museifordon presenteras fordonet i båda kategorierna).

Läs mer om
Våra fordon och fordonstyper
Våra utvecklingskedjor och pärlband
Bläddra igenom listan med alla fordon eller välj den fordonstyp som du är mest intresserad av genom att klicka i rutan för den typen och klicka på Filter knappen. Du kan även klicka på en bild för se den i större format eller klicka på namnet på fordonet för att läsa mer information om fordonet.

Det här är det allra första svenska elektriska lokomotivet. Detbyggdes av Asea...
Ingen grupp
Tänk er en bil där drivhjulen är direkt kopplade till motorns vevaxel. Ingen...
Ingen grupp
År 1923 beställde Statens Järnvägar 50 ellok inför elektrifi eringen av...
Ingen grupp
Järnvägarna elektrifierades och knuffade undan ångloken, men det fanns...
Ingen grupp
När SJ under 1930-talet började elektrifiera även mindre sidobanor med lägre...
Ingen grupp
När stambanorna elektrifierades beställdes de första elektriska växelloken,...
Ingen grupp
När Dm3-loket kom på 1960-talet var det världens starkaste elektriska lok. Den...
Ingen grupp
Efter andra världskriget förväntades en 50-procentig produktionsökning vid...
Ingen grupp
Under 1940-talet dominerade ångloken på rangerbangårdarna. Hamnspår och...
Ingen grupp
På 1920-talet var hästar fortfarande vanliga som dragkraft vid växling,...
Ingen grupp
På 1950-talet levererade tyska Deutz tio lokomotorer till SJ. Litterat på dessa...
Ingen grupp
Ingenjörerna vid SJ gillade kraftöverföring från motorn via stänger till...
Ingen grupp
1952. levererade Motala Verkstad med tillverkningsnummer 982-984 tre look till...
Ingen grupp
När dåvarande Norrbottens Järnverk, NJA, byggde masugn 2 behövdes starkare lok...
Ingen grupp
Rälsbussen föddes 1932 då Hilding Carlssons mekaniska verkstad i Umeå fick en...
Ingen grupp
Detta är den enda personvagn som Sveriges & Norges Järnväg hade i drift (...
Under 1950-talet kompletterade SJ de många 1940-talsvagnarna med bland annat 15...
Den första B1-vagnen levererades 1960 och innebar en klar förbättring för...
På 1950-talet beställde SJ en ny serie av tvåaxliga resgodsvagnar littera F5a....
Da-loket har ett påfallande släktskap med bjässen malmtågsbjässen Dm3, som...
Ingen grupp
Z 49 var en föregångare till Z43, trots litterat, Lokomotorn hade ursprunglig...
Ingen grupp
Dieselhydrauliskt boggilok drivande på alla axlar. Tillverkat av Hägglunds och...
Ingen grupp
Serien av sextiotalsvagnar littera A2, B1 och B5 kompletterades med två...
B1 var en salongsvagn som ingick i leveransen av 1960-talets vagngeneration....
I serien sextiotalsvagnar fanns också littera B5 med både salong och kupéer....
SJ började därför i mitten av 1940-talet titta på boggierälsbussar helt i stål...
Ingen grupp
Under mitten av 1970-talet var SJ:s dieseldrivna motorvagnar av Y6/Y7-...
Ingen grupp
Åtta 1:a klass personvagnar av typ A2 levererades till NSB i 1967. De sattes i...

Pages