Alla fordon

Här presenterar Norrbottens Järnvägsmuseum alla sina fordon. Norrbottens Järnvägsmuseum delar in sina fordonen i två olika kategorier museifordon och driftfordon.
Museifordonen presenteras i utvecklingskedjor eller pärlband. Varje band består av ett slags fordon och typens utveckling under ca 100 år. Andra band visar en funktion sammansatt av flera olika typer av fordon som bildar en verksam funktionell enhet, t.ex ett montagetåg för den elektriska kontaktledningen eller ett omformartåg för matning av banström. Andra liknande funktioner är t.ex snöröjning. Presentationen sker med foto och typskiss av museifordonet jämte en beskrivande text. För närvarande presenterar vi 15 pärlband.
Förutom våra museifordon har vi även våra driftfordon som används vid våra researrangemang, dessa fordon presenteras utan inbördes ordning i respektive kategori. En del av våra fordon är både ett museifordon och ett driftfordon.
Är du enbart intresserad av våra museifordon välj Museifordon i Fordonsmenyn och på motsvarande sätt välj Driftfordon i Fordonsmenyn om du enbart är intresserad av våra driftfordon, (om ett fordon är både drift och museifordon presenteras fordonet i båda kategorierna).

Läs mer om
Våra fordon och fordonstyper
Våra utvecklingskedjor och pärlband
Bläddra igenom listan med alla fordon eller välj den fordonstyp som du är mest intresserad av genom att klicka i rutan för den typen och klicka på Filter knappen. Du kan även klicka på en bild för se den i större format eller klicka på namnet på fordonet för att läsa mer information om fordonet.

Den sista genuina godsfinkan vid SJ kom att bli denna UIC­typ. Vagnen...
Vagnar med helt öppningsta­ra väggar i form av skjutportar utvecklades för att...
För att även kunna lasta slut­na vagnar uppifrån utvecklades vagnar med...
Under år 1884 erhöll SJ sina första timmervagnar littera NN med släta golv och...
Från och med 1898 levererades en kraftigare typ timmervagnar med litt NN3 till...
Under 1912 började leveranserna av en ännu större typ av timmervagnar litt NN4...
Under mitten av 1930-talet utvecklades denna standardtyp vid SJ efter...
06
Text Kommer!
Text Kommer!
Text Kommer!
Ocu
Text Kommer!
Under 1950-talet levererades en moderniserad standard O.Den hade svetsat...
Rs
Text Kommer!
Inom UIC skedde ett omfattande standardiseringsarbete efter kriget. Den här...
Text Kommer!
Text Kommer!
Text Kommer!
Text Kommer!
Ingen grupp
Text Kommer!
Vagn för transport av träflis.
Ingen grupp
1978 bildades SSAB när Domnarvet slogs ihop med Oxelösund järnverk och...
Ingen grupp
Text Kommer!
Ingen grupp
Christian Ohlsson fick 1940 patent på en tankvagnskonstruktion utan egentligt...
Ingen grupp
Järnvägarna elektrifierades och knuffade undan ångloken, men det fanns...
Ingen grupp
Text Kommer!
Ingen grupp
Text Kommer!
Ingen grupp
Text Kommer!
Ingen grupp

Pages