Alla fordon

Här presenterar Norrbottens Järnvägsmuseum alla sina fordon. Norrbottens Järnvägsmuseum delar in sina fordonen i två olika kategorier museifordon och driftfordon.
Museifordonen presenteras i utvecklingskedjor eller pärlband. Varje band består av ett slags fordon och typens utveckling under ca 100 år. Andra band visar en funktion sammansatt av flera olika typer av fordon som bildar en verksam funktionell enhet, t.ex ett montagetåg för den elektriska kontaktledningen eller ett omformartåg för matning av banström. Andra liknande funktioner är t.ex snöröjning. Presentationen sker med foto och typskiss av museifordonet jämte en beskrivande text. För närvarande presenterar vi 15 pärlband.
Förutom våra museifordon har vi även våra driftfordon som används vid våra researrangemang, dessa fordon presenteras utan inbördes ordning i respektive kategori. En del av våra fordon är både ett museifordon och ett driftfordon.
Är du enbart intresserad av våra museifordon välj Museifordon i Fordonsmenyn och på motsvarande sätt välj Driftfordon i Fordonsmenyn om du enbart är intresserad av våra driftfordon, (om ett fordon är både drift och museifordon presenteras fordonet i båda kategorierna).

Läs mer om
Våra fordon och fordonstyper
Våra utvecklingskedjor och pärlband
Bläddra igenom listan med alla fordon eller välj den fordonstyp som du är mest intresserad av genom att klicka i rutan för den typen och klicka på Filter knappen. Du kan även klicka på en bild för se den i större format eller klicka på namnet på fordonet för att läsa mer information om fordonet.

Sverige & Norges Järnväg fick i december 1887 ett antal täckta vagnar från...
Levererad 1886. Skulle ta 25 ton, men klarade bara 18 ton av en storstyckiga...
Efter upptäckten att den ursprungliga korgen inte tillät full axellast,...
Serieversionen av 1900 års provvagn, något modifierad. 400 vagnar levererades....
1908 hade man funnit det utförande som skulle bestå under 42 år. Lutning på...
Krav på ökad kapacitet ledde till en förstorad korg som lastande 42 ton vid....
Äldre vagnar med underreden i god kondition försågs i Notviken med ny korg, ny...
Den 27 januari 1986 lossades det sista tåget med treaxliga vagnar på Svartön i...
Detta är den sista länken i utvecklingen av den treaxliga malmvagnen, men här...
När den treaxliga malmvagnskonstruktionen (se Mar 106743) inte räckte till...
Experimentet med lådvagn (se Mbr 106745) manade inte till efterföljd, så...
Efter 10 års testande med olika 3- och 4-axlade provvagnar hade man kommit fram...
I samband med snabblossningsprojektet utvecklades även vagnar för pulverformigt...
Uad-vagnen (se Uad 921 0361) hade visserligen fått sina lossningsluckor...
I samband med snabblossningsprojektet utvecklades även vagnar för pulverformigt...
I samband med snabblossnings -projektet utvecklades även vagnar för...
Vagnen är av 1898 års modell och tillverkades av Atlas verkstäder i Stockholm...
En stor del av G3-vagnarna fick för­längd vagnskorg med bromskupé för bromsarea...
Vagnen tillverkades 1916 vid Vagn- & Maskin­fabriken i Falun. Med tysk...
Vagnen tillverkades av Södertälje verkstäder 1907. När tryckluftsbromsen...
Vagnen är av 1927 års modell och till­verkat 1931 vid Vagn- & Maskinfabri­...
Under 1930-talet utvecklades ett an­tal standardtyper av godsvagnar vid SJ....
Text Kommer!
Efter kriget påbörjades ett standardise­ringsarbete i UIC regi för att skapa...

Pages