STORVOLYM VAGNAR

Godsfinka SJ littera G 37257

Under 1930-talet utvecklades ett an­tal standardtyper av godsvagnar vid SJ. Standard G är en utveckling av den ti­digare Grh-vagnen. Bl a fick den stör­re hjulbas, 8,1 m., som tillät 90 km/h som började vara normalhastighet för fjärrgodstägen. Vagnen fick handbroms högt placerad på gaveln, tillgänglig från en plattform. Vagnen är tillverkad 1936 vid Vagn- & Maskinfabriken i Falun. Den kom till MBV 1988 och renoverades 1992/95.

Godsfinka SJ littera Grh 31704

Vagnen är av 1927 års modell och till­verkat 1931 vid Vagn- & Maskinfabri­ken i Falun. Den är en kopia av de stora, rymliga godsfinkorna med högvälvt tak som utvecklades i Tysk­land under 1910-20-talen. Vagnen fick en hjulbas om endast 6,4 meter, vilket passade den tidens godståg med en största has­tighet av 70 km/h. Vagnen kom till MBV 1983 och renoverades 1990/91.