LKAB UTVECKLINGSVAGNAR

Malmvagn SJ littera Uapp 9241004

I samband med snabblossningsprojektet utvecklades även vagnar för pulverformigt gods. För sådant är dammet det största problemet. Denna vagn är inte möjlig att snabblossa på samma sätt som den föregående, men systemet är i gengäld hermetiskt slutet. 10 st tillverkades av Bygg i Norr på Uad-underreden och användes av LKAB för apatittransporter. Vagnen kom till MBV 1997.

Malmvagn SJ littera Uaoo 9231000

Uad-vagnen (se Uad 921 0361) hade visserligen fått sina lossningsluckor godkända 1967. Men 23 år senare dög inte den lossningstakten för LKAB, som alltid har varit ute efter längre och tyngre tåg och snabbare lossning. En ny snabblossningsvagn utvecklades av LKAB:s konstruktör. Här står korgen löst på underredet och vagnen lossas genom att köra den förbi stationära rullar som lyfter korgen så att luckorna öppnar sig undertill. MBV erhöll denna prototyp 1997. En modell av en variant avsedd för stenkol kan ses i museet.