Du nr 367, 444

År 1923 beställde Statens Järnvägar 50 ellok inför elektrifi eringen av stambanorna i södra Sverige. De fick litteran D och två varianter: Dg för godtåg och Ds för snälltåg.
D-loken byggde i väsentliga drag på Oe- och Of-loken som tidigare levererats för Malmbanan. Sammanlagt kom 333 D-lok att tillverkas fram till 1943. De första seriena fick korgar i trä, men från 1933 fick loken stålkorgar.
Under åren fick D-loken allt kraftigare motorer och nya littera kom till. Dk kom
1936 och levde till 1975. Dr blev beteckningen på ett provlok för att se om Dloken också skulle klara 120 km/tim. Df var en annan ensling med högre effekt och som 1949-54 användes i snälltåget Nordpilen Stockholm-Ånge, innan Maloken tog över.
I början av 1950-talet började nya motorer att sättas in i Dg- och Ds-loken. Med dessa blev det möjligt att dra både snälltåg och godståg. Litteran för detta universallok blev Du.
Med multipeldrift kunde dubbla Du göra samma tjänst som ett Rc. År 1967 byggdes det första loket om till Du2. I juni 1988 togs det allra sista D-loket ur SJ-tjänst.
Foto: Jan Bergsten, Du 444 i Gävle 2007-09-07

Data
Axelföljd ................................................1´C1´
Effekt .............................. 2 x 1 250=2 500 hk
Längd ö. b. ...................................13 000 mm
Hjulbas ..........................................9 400 mm
Drivhjulsdiam. .................................1 530 mm
Löphjulsdiam. ....................................980 mm
Tjänstevikt .........................................80,4 ton
Adhesionsvikt ...................................... 51 ton
Dragkraft ..............................................18 Mp
Sth. ................................................ 100 km/t
Ombyggnadsår .....................................1967-

Fordon: