Administration & verkstäder

Entrébyggnad

Museets entré och huvudbyggnad.

Innehåller Entré, utställningshall, toaletter, butik, kontor, personalrum

 

Swedish