Ånglok SJ littera N nr 1129

För malmtågsväxlingen krävdes det starka växlingslok. Det behövdes också lok för att skjuta på malmtågen uppför de brantaste stigningarna. Därför konstruerades N-loket, ett så kallat tanklok som hade kol och vattenförråden på loket och alltså ingen vagn bakom, som kallas tender. N-loket började levereras år 1900 för Malmbanan, men det visade sig lämpa sig på stora bangårdar över hela landet och fram till 1920 kom det därför att byggas det totalt 64 lok. Vid leveransen var dessa N-lok så kallade våtånglok, men större delen av loken försågs åren 1922-32 med anordning för överhettning av ångan för att förbättra bränsleekonomin. N-loket fick ett liv också efter elektrifieringen. De användes i växling på industrispår och i hamnar. Det sista N-loket slopades 1973.
Foto: Sune Nyle'n/SJK, N 1404 växlar kolvagnar i Luleå 1961-08-11

Data
Axelföljd ......................................................D
Cyl. dim. ..................................480 x 600 mm
Längd ö. b. .....................................9 900 mm
Hjulbas ...........................................4 000 mm
Drivhjulsdiam. ..................................1 200 mm
Tjänstevikt ..........................................56,4 ton
Adhesionsvikt .....................................56,4 ton
Dragkraft ..............................................9,0 Mp
Sth. ....................................................45 km/t
Byggt antal .............................................64 st
Byggår ............................................1900-1920

Fordon: