Ånglok SJ littera Ma nr 779

Inför byggandet av Malmbanans norra avsnitt, Kiruna-Riksgränsen stod det klart att SJ:s godstågslok av littera G inte skulle klara de stora vtransportvolymer som förväntades. Det skissade därför på ett lok som skulle klara 1000 tons tågvikt, 28 lastade malmvagnar med 35 ton i varje vagn i 8-10 promilles stigningar. Då ingick emellertid påskjutningslok av littera N från Stenbacken till Kajsaniemi samt från Abisko till Vassijaure. Resultatet blev ett tvåcylindrigt kompoundlok med 16 tons axeltryck och som tillverkades i 20 exemplar. Samtliga lok fick utrustning för trycklufsbromsning av tågen, som inte längre behövde bemannas med bromsare. Loken kostade i genomsnitt 86 400 kronor och levererades av Nydqvist & Holm, NOHAB, och Vagn & Maskinfabriken i Falun. Efter Malmbanans elektriofiering 1914-1922 blev Ma-loken övertaliga. Två av loken byggdes om till tvillinglok och försågs med överhettare. De fick nytt littera Md och insattes i vanlig godstrafik i södra Sverige. Övriga lok, utom 779, slopades 1926. Ma 779 överlämnades till Sveriges Järnvägsmuseum och som deponerat det hos Norrbottens Järnvägsmuseum. Md-loken slopades 1937.
Foto: Fotograf okänd, Leveransfoto av Ma778

Data
Axelföljd .................................................
Cylinderdiameter, högtryck .......... 536 mm
Cylinderdiameter, lågtryck ............810 mm
Längd ö. b. ..............................17295 mm
Hjulbas. ................................... 3100 mm
Drivhjulsdiameter .......................1300 mm
Tjänstevikt .................................75,60 ton
Adhesionsvikt ............................63,30 ton.
Dragkraft
Sth .............................................45 km/t
Byggt antal ......................................20 st
Byggår ........................................1902-07

Fordon: