Ånglok SJ littera B nr 1085, 1147, 1222, 1432

B-loket var så bra att det 34 år efter att första loket levererats till SJ 1909, köptes tre nya av det privata bolaget Stockholm-Westerås-Bergslagernas Järnvägar, SWB. SJ köpte 96 B-lok fram till 1919 och de kom att tjänstgöra över hela landet. B-lok som kämpade med Nordpilen i de svåra stigningarna och skarpa kurvorna på stambanan genom övre Norrland. När huvudlinjerna elektrifierades blev det mindre arbete för de förhållandevis tunga B-loken och en del såldes till privata järnvägsföretag. Ett av våra B-lok, 1147, såldes till SWB, men återkom vid förstatligandet. B-loken var också en av de sista ånglokstyperna som användes vid SJ. Det sista B-loket utrangerades 1972 när SJ avvecklade de sista driftångloken. Samtliga B-lok konserverades för beredskapsändamål. Sin sista planenliga tjänstgöring i Norrbotten hade B-loken på Haparandabanan innan dieselloken 1962 gjorde sitt intåg.
Foto: Jan Bergsten, B 1147 på vändskivan Svartön, Luleå 1982

Data
Axelföljd .............................................2´C-3/4
Cyl. dim. ..................................590 x 620 mm
Längd ö. b. .................................. 19 490 mm
Hjulbas ........................................ 16 150 mm
Drivhjulsdiam. ..................................1 750 mm
Löphjulsdiam. ....................................970 mm
Tjänstevikt .......................................116,8 ton
Adhesionsvikt ....................................47,7 ton
Dragkraft .............................................9,6 Mp
Sth. ...................................................90 km/t
Byggt antal ............................................99 st
Byggår .......................................... 1909-1944

Fordon: