Täckta godsvagnar

Godsfinka SJ littera Gre 51134

Den sista genuina godsfinkan vid SJ kom att bli denna UIC­typ. Vagnen tillverkades i 4000 exemplar åren 1960-69. De ti­digare träväggarna byttes i den­na typ till träfiberskivor som monterades i tre skikt på långväggarna och med fem skikt på gavlarna. Denna vagn tillverkades 1961 vid ASJ Falun. Till MBV kom vagnen 1988 och renoverades 1994.

Godsfinka SJ littera Ge 47392

Efter kriget påbörjades ett standardise­ringsarbete i UIC regi för att skapa enhet­liga vagnstyper i Europa. På detta sätt skul­le samtrafik och underhåll underlättas län­derna emellan. Det första resultatet av detta arbete var denna något korta godsfinka. I det nya litterasystemet kom den senare att kallas Gs. Vagnen är tillverkad 1957 av Kalmar Verkstad. Den kom till MBV 1982 och renoverades 1994.

Pages