Alla fordon

Här presenterar Norrbottens Järnvägsmuseum alla sina fordon. Norrbottens Järnvägsmuseum delar in sina fordonen i två olika kategorier museifordon och driftfordon.
Museifordonen presenteras i utvecklingskedjor eller pärlband. Varje band består av ett slags fordon och typens utveckling under ca 100 år. Andra band visar en funktion sammansatt av flera olika typer av fordon som bildar en verksam funktionell enhet, t.ex ett montagetåg för den elektriska kontaktledningen eller ett omformartåg för matning av banström. Andra liknande funktioner är t.ex snöröjning. Presentationen sker med foto och typskiss av museifordonet jämte en beskrivande text. För närvarande presenterar vi 15 pärlband.
Förutom våra museifordon har vi även våra driftfordon som används vid våra researrangemang, dessa fordon presenteras utan inbördes ordning i respektive kategori. En del av våra fordon är både ett museifordon och ett driftfordon.
Är du enbart intresserad av våra museifordon välj Museifordon i Fordonsmenyn och på motsvarande sätt välj Driftfordon i Fordonsmenyn om du enbart är intresserad av våra driftfordon, (om ett fordon är både drift och museifordon presenteras fordonet i båda kategorierna).

Läs mer om
Våra fordon och fordonstyper
Våra utvecklingskedjor och pärlband
Bläddra igenom listan med alla fordon eller välj den fordonstyp som du är mest intresserad av genom att klicka i rutan för den typen och klicka på Filter knappen. Du kan även klicka på en bild för se den i större format eller klicka på namnet på fordonet för att läsa mer information om fordonet.

Den första B1-vagnen levererades 1960 och innebar en klar förbättring för...
På 1950-talet beställde SJ en ny serie av tvåaxliga resgodsvagnar littera F5a....
Da-loket har ett påfallande släktskap med bjässen malmtågsbjässen Dm3, som...
Ingen grupp
Z 49 var en föregångare till Z43, trots litterat, Lokomotorn hade ursprunglig...
Ingen grupp
Dieselhydrauliskt boggilok drivande på alla axlar. Tillverkat av Hägglunds och...
Ingen grupp
Serien av sextiotalsvagnar littera A2, B1 och B5 kompletterades med två...
B1 var en salongsvagn som ingick i leveransen av 1960-talets vagngeneration....
I serien sextiotalsvagnar fanns också littera B5 med både salong och kupéer....

Pages