Vårmöte Malmbanans vänner

Kallelse till vårmöte 2017 Malmbanans vänner Söndag 7 maj kl. 18:00, Norrbottens Järnvägsmuseum i Karlsvik.

Dagordning enligt stadgarna.
Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut för 2016.
Fråga om ansvarsfrihet för den föregående styrelsen.
Information om den kommande sommarsäsongen.