Trafikens byggnader

Stationshuset Koskullskulle

1897 byggdes detta timrade och tjärade stationshus i nordisk nationalromantik i Koskullskulle utanför Gällivare.

Persontrafiken på banan mot Vitåfors lades ned på 50-talet och stationshuset förlorade då sin egentliga betydelse.

Det dröjde dock till 1985 innan SJ fattade beslut om rivning, men Malmbanans vänner lyckades i sista stund rädda det. Stationshuset monterades ner stock för stock, lastades på järnvägsvagnar och kördes till Karlsvik, där det återuppfördes 1987.

Swedish

Pages