Vårmöte för medlemmarna i Malmbanans Vänner

Vårmöte för medlemmarna i Malmbanans Vänner

Söndag 14 april kl.18:00
Norbottens Järnvägsmuseet Karlsvik

  • Dagordning enligt stadgarna
  • Fyllnadsval av Ordförande
  • mm.