Tag plats - Konstutställning med Vernisage och Vernisagetåg


En jurybedömd konstutställning med temat att färdas och då inte bara med tåg utan på alla sätt visas under sommaren 2018 i järnvägsmuseet under museets öppettider.

För mer information kontakta Norrbottens Järnvägsmuseum, Arcusvägen 95, Karlsvik tel. 0920-25 00 16.