Medlemmsresa till Murjek

Malmbanans Vänner bjuder alla medlemmar på en resa med våran nya Y1-motorvagn till Murjek Lördag 17 Augusti.
Anmälan sker till föreningens kansli i Karlsvik tel. 0920-250016, sista anmälningsdag 30m Juli.
För mer information se Resor.