Kom med i studiecirkeln!

Lördag 24 november kl 10-16 arrangerar vi en modelltågsmässa med loppmarknad. Du kan hyra bord om du vill sälja. Ring då kansliet 0920-25 00 16.