Årets utställning

Luleå fyller 400 år och vi har gjort en utställning om vad Malmbanan och järnmalmen betytt för staden. Kan ses  i museets entrébyggnad.